Mohd Zahedi Daud, Prof Dr, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Universiti Darul Iman Malaysia, Kampus Kota, Jalan Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu (Dated: Aug 2007)

Dukacita, Dr Mohd Zahedi Daud telah berpulang keRahmatuLlah. (Dated: 2021 Jul 31)