Abdul Aziz Sidek, Pesara persendirian menetap di Cheras, Kuala Lumpur. (Dated 2009 Jun)

Usahawan, di Terengganu. (Dated: Jan 2001)


(Dated 2017 Feb 19)