Jariah Hj Masud, Prof Dr, Jabatan Pengurusan Sumber dan Kajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang Selangor. (Dated: Jun 2008)