Suhaimi Muslim, Pusat Pengajian Jarak Jauh, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 1999)

Dated 2008 Mar.