Abdul Rahman Kurais, Prof Madya Dr, Pusat Asasi Sains Pertanian, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Sel. (Dated: Jun 2007)

Matriculation Centre, International Islamic University, Malaysia. (Dated: Jan 2004)

Department of Biology, Fakulti Sains, Universiti Pertanian Malaysia (UPM), Serdang, Sel. (Dated: Jan 1985)