Mohd Anuar Md. Amin, Prof Madya Dr, Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Sel. (Dated: April 1984)