Othman Ros, Prof. Dr., Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: Oct 2003)