Tengku Mohamad Tengku Sembok, Prof Dr, Timbalan Naib Canselor (A), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur. (Dated: May, 2007)

Jabatan Sains Maklumat, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, UKM, Bangi. (Dated: Jan 1995)