C.4 Buku Karya Asal
[Books of Original Writings]

17 (JK) Mad Nasir Shamsudin (Pengerusi), Japar Sidik Bujang, Ridzwan Abdul Rahman, Mat B Zakaria, Ibrahim Che Omar, Syed Mohd Zain S Hasan, Dzolkifli Omar, Muta Harah Zakaria, Suzan Benedick, Hasbullah Hj Muhammad, Ahmad Anwar Ismail, Abol Munafi Ambok Bolong. 2010. Hala Tuju Bidand Pertanian, xiv+129 pp. Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi. ISBN 978-967-363-173-5.

16 Mohd Yatim Dolir, Giam Kah How, Nor Azmah Johari, Mat Zakaria. 2003. Science Year 2, Textbook for Integrated Curriculum for Primary Schools (Revised Curriculum). Kuala Lumpur: Blue-T Communication Sdn Bhd. The Textbook, vi+114 pp; The Activity Book, iv+60 pp; MyCD, 600 MB; Teacher's Guide CD, 700 MB.

15 Mat Zakaria, Arisol Alimuniar, Maimunah Sokro & Rusli Abdul Ghani. 1995. Eksperimen Kimia Polimer [(trl) Experiments in Polymer Chemistry], ix+95 pp. Bangi: Jabatan Kimia [Chemistry Department], Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). ISBN 983-9152-08-4. Buku ini telah dilancarkan oleh penerbit pada [officially launched by the publisher on] 21 Dis 1995. Senada Bil/No 155, 1 Jan 1996.

14 Mat Zakaria, Md. Pauzi Abdullah & Mohd Radzi Zainuddin. 1995 Feb 17. Profil Activiti Pusat Penyelidikan Kitin Kitosan, UKM /Activity Profile of Chitin Chitosan Research Centre, UKM, 92 pp. Bangi: PP Kitin Kitosan UKM. ISBN 983-9152-13-0.

13 Mat Zakaria. 1992. Rentasan Kimia Fizik [(trl) A Cross Section of Physical Chemistry], ix + 180 pp. Kota Bharu: Pustaka Aman Press (PAP).

12 Mat Zakaria & Rashidi Azizan. 1991. Sains Tingkatan 4 KBSM [(trl) Science Form 4 Integrated Curriculum for Secondary School], x+246 pp. Kota Bharu: Pustaka Aman Press (PAP). ISBN 983 867 003 0.

11 Mat Zakaria & Wan Mohamed Wan Muda. 1990. Kimia Organik [(trl) Organic Chemistry], x+523 pp. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). ISBN 983 62 1768 1, KK 547 4804 4101.

10 Rashidi Azizan & Mat Zakaria. 1990. Sains Tingkatan 3 KBSM [(trl) Science Form 3 Integrated Curriculum for Secondary School], viii+243 pp. Kota Bharu: Pustaka Aman Press (PAP). ISBN 983 867 002 2.

9 Mat Zakaria & Rashidi Azizan. 1989. Buku Kerja Sains Tingkatan 2 KBSM [(trl) Science Workbook Form 2 Integrated Curriculum for Secondary School], viii+156 pp. Kota Bharu: Pustaka Aman Press (PAP).

8 Mat Zakaria & Rashidi Azizan. 1989. Sains Tingkatan 2 KBSM [(trl) Science Form 2 Integrated Curriculum for Secondary School], viii+279 pp. Kota Bharu: Pustaka Aman Press (PAP). ISBN 983 867 000 6.

7 Mat Zakaria. 1989. Kimia Fizikal [(trl) Physical Chemistry], xii+299 pp. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). ISBN 983 62 0746 5, KK 541 4006 4101.

6 Mat Zakaria. 1989. Kimia Tak Organik [(trl) Inorganic Chemistry], xii+309 pp. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). ISBN 983 62 0782 1, KK 546 4038 4101.

5 Mat Zakaria & Rashidi Azizan. 1988. Buku Kerja Sains Tingkatan Satu KBSM [(trl)Science Workbook Form One Integrated Curriculum for Secondary School], viii+142 pp. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Islam (DPI).

4 Abd Rahman Hj Kurais, Mat Zakaria, Rashidi Azizan, Tajul Ariffin Noordin & Tamby Subahan Mohd Meeran. 1988. Sains Tingkatan Satu KBSM [(trl) Science Form One Integrated Curriculum for Secondary School], xii+282 pp. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Islam (DPI). ISBN 983 66 003 5.

3 Mat Zakaria. 1988. Prinsip Kimia Polimer [(trl) Principles of Polymer Chemistry], xii+492 pp. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). ISBN 983 62 0132 7, KK 541 3668 4101.

2 Mat Zakaria & Md Pauzi Abdullah. 1984. Kimia Moden untuk SPM [(trl) Modern Chemistry for Malaysian Certificate of Education], xii+298 pp. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana (M) Sdn Bhd. ISBN 967 949 004 1.

1 Mat Zakaria. 1981. Kimia [(trl)Chemistry], iv+367 pp. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. ISBN 0 19 582085 1.