Mat Zakaria, Prof Dr. Fakulti Pertanian dan Bioteknologi, Universiti Darul Iman Malaysia, Kampus Kota, Jlalan Sultan Mahmud, Kuala Terengganu. (Dated 2007 Jul)

Pusat Pengajian Sains Kimia & Teknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, tinggal di Sungai Merab, Bangi, Selangor. Tel 03-89250870 (Dated 2007 Apr 19)

E-mail: drmbzak@gmail.com. Webpages: http://www.matzakaria.com