Kamarudin Mohd Yusof, Prof. Dr., Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 1985)

A Link

Another Link

A Memoir

Another Memoir