Mahzan Bakar, Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya. (Dated: Jun 2005)

Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum (Dated Nov. 2004)

Pengarah, Kolej Matrikulasi Perak, Kementerian Pendidikan Malaysia, 31600 Gopeng, Perak (Dated: June 2003)

Ketua Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum (Dated 2002)

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan, Persiaran Duta, Kuala Lumpur. (Dated: April 2000)