Che Jaffar Sulong , Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. (Dated 2009 Jun 15)

Sekolah Teknologi Maklumat, Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok, Kedah. (Dated: Jul 1999)

Che Jaafar Sulong Area of Interest /Pengkhususan : Statistics Academic Qualification/Kelayakan Akademik : Dip. in Translation (ITNM) ,B.Sc. (Hons) Mathematics (UKM) M.Sc. Statistics (Brunel) Phone Number : 04- 9283724 / email : jaffar@uum.edu.my RESEARCH / PENYELIDIKAN, etc